Thật nhẹ nhàng chứ không ra mất, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC