Phịch tập thể, tôi vẫn chưa hiểu gì, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)