Phải dùng đến máy dập với sướng được lồn em, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)