Không nút cán thì hơi phí, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC