Không biết chọn lỗ nào nên anh đâm cả 2, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)