Em rau non lần đầu chơi tập thể, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC