Đặt em lên trên rồi đâm, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC