Cởi áo là phịch lấy lúa cmnl , chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC