Chữ ê, phê pha kéo dài cùng Bím hồng, chỉ có tại SieuKhungg.NET

Server VIP (tốc độ cao)