Cặc này thì dễ gì chịu nổi, chỉ có tại SIEUKHUNGG.NET

Server VIP (tốc độ cao)Tắt QC